27 de jul. 2011

L'OCB rebutja l'avantprojecte de llei que elimina el català de la funció pública


EL CONSIDERA NOCIU, DISCRIMINATORI, REGRESSIU I CONTRARI A LA CONSTITUCIÓ, L'ESTATUT, LA LLEI DE NORMALITZACIÓ,
LA CONVIVÈNCIA I L'AUSTERITAT ECONÒMICA

Davant la proposta d'avantprojecte de Llei que la Direcció General de Funció Pública ens ha fet arribar per la qual es suprimeix el coneixement de la llengua catalana com a requisit per a ocupar una plaça a la Funció Pública, l'Obra Cultural Balear manifesta que:
1 - Si aquest avantprojecte s'arriba a convertir en Llei, esdevindrà l'atac més greu contra la llengua catalana i les persones que la parlen des de la democràcia i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia.
2 - Cal recordar que els únics problemes que s'han produït aquests anys han estat els que han patit ciutadans que han estat discriminats per usar el català.
3 - El requisit d'estar en disposició d'atendre els ciutadans que s'expressen en català, va ser introduït per un govern del PP i és la única manera de garantir que tothom pugui ser atès en la llengua oficial que desitgi.
4 - Aquesta proposta significa una regressió sense precedents en democràcia i, per tant,és contrària a l'esperit i la lletra de la Llei de Normalització Lingüística que explicita el principi de progressivitat.
5 - La proposta romp el consens en matèria de política lingüística a les Balears.
6 - Si el projecte de Llei tira endavant, els ciutadans de les Illes Balears perdran el seu dret a ser atesos en la seva llengua i, en la pràctica, quedarà afeblit el seu dret a usar la seva llengua en els espais públics.
7 - L'avantprojecte de Llei de la Direcció General de Funció Pública és contrari a la Constitució (principi d'igualtat), a l'Estatut d'Autonomia i a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
8 - Presentar aquesta proposta en ple estiu demostra que es vol defugir la participació ciutadana i que es vol perpetrar aquest atemptat contra els drets dels mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers amb nocturnitat i traïdoria.
9 - Si s'aprova la subordinació de la nostra llengua de la Funció Pública, es crearà una societat amb ciutadans de primera (que comptaran amb tots els seus drets reconeguts a les lleis) i ciutadans de segona (que no seran atesos en la seva llengua pròpia per les institucions).
10 - Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears passaran a ser l'únic lloc del món en que no s'exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i pròpia d'aquell lloc.
11- L'avantprojecte de Llei, en si mateix, ja és nociu per a la convivència i la cohesió social, en tant que genera un missatge per part del Govern que menysprea la nostra llengua.
12 - El model que pretén imposar l'avantprojecte de Llei és contrari a la política d'austeritat que es predica. Contractar nous funcionaris que no saben català i posar a la seva disposició cursos per aprendre'l resulta infinitament més car que contractar funcionaris més ben preparats.
L'OCB també anuncia que, ens els pròxims dies, presentarà al•legacions a l'avantprojecte de Llei presentat per la Direcció General de Funció Pública.