12 de jul. 2011

Sobre la producció editorial en català...

(Article reproduït del Diari de Balears)
 
Cultura

 

Creix la producció editorial en català

 

L’estudi de la Federació de gremis d’editors d’Espanya mostra que, tot i la crisi, l’edició en català puja un 0,7% respecte de l’any passat. Suposa la publicació de 10.287 títols

Francesca Marí | 11/07/2011


El sector editorial fa temps que va de bocaterrosa anunciant davallades en les vendes. L'any passat, aquesta minva fou d'un 4,1% a tot l'Estat. Tot i això, les xifres de producció editoral es mantenen, encara que només amb pujades simbòliques. És el cas del sector editorial en català, que el 2010 va créixer en producció un 0,7%, cosa que suposa la publicació de 10.287 títols.

Així doncs, el tiratge de llibres en la nostra llengua representa el 12,9% de tot el que s'edita a l'Estat espanyol, segons assenyala l'estudi de comerç interior publicat la setmana passada per la Federacio de gremis d'editors d'Espanya. Les dades no estan desglossades per comunitats, però l'informe especifica que, del conjunt d'aquesta producció en català, el 83,3% dels títols provenen del Gremi d'editors de Catalunya.

Cal destacar que, si bé el sector editorial en català és el més fort pel que fa a les llengües minortizades a l'Estat, també és el que menys va créixer durant el 2010. La gran pujada fou per a les editorials gallegues, que han augmentat la producció un 28,6%. La segueixen els llibres en euskera, que s'incrementaren un 3,5%; malgrat aquesta bona xifra, la seva producció només abasta 1.446 títols. Pel que fa als llibres en castellà, aquests augmentaren un 5,6%, fet que implica un 78,8% de la producció total de l'Estat. Allò que no ha remuntat ha estat l'edició de títols en altres llengües (anglès, francès...), amb una baixada d'un 8% respecte de l'any anterior.

Quant a les xifres totals de facturació en el conjunt de l'Estat, la Federació dels editors avisa que han tingut una davallada del 7% respecte de l'exercici interior. Tot i això l'any passat facturaren 2.890,80 milions d'euros dels 228 milions de llibres que varen vendre. Aquestes xifres s'incrementen fins als 3.284,90 milions d'euros si s'hi afegeixen els drets de venda obtinguts en el comerç del llibre i que el 2010 suposaren 394,1 milions.

Tot i això, l'estudi remarca que l'any passat es vengueren un 3,4% menys de llibres i que el preu mitjà d'aquests també baixà. El 2009 era de 13,17 € i ara, de 12,67. Pel que fa al nombre de títols publicats, cal recordar que ha crescut un 4,8%. Això no obstant, la novel·la, la poesia i el teatre han estat les matèries més damnificades, juntament amb la publicació de nous diccionaris i enciclopèdies, que ha caigut en picat (un 25,4%). En referència a les novel·les, l'any passat en sortiren al carrer un 3,1% menys (11.006 títols en total), mentre que la poesia i el teatre davallaren un 13,7% (se'n publicaren 796 títols arreu de l'Estat).

Així mateix, l'estudi destaca que el públic, a l'hora de comprar un llibre, es decanta cada pic més per les subscripcions (creixen un 17,2%), mentre que la compra per part de les biblioteques han caigut dràsticament un 43,7%.

Els assumptes pendents
La incorporació de les noves tecnologies al món editorial és un dels grans assumptes pendents. Mentre que als Estats Units la venda del llibre electrònic ja supera la del llibre en paper, a Espanya la incursió de l'e-book continua sent molt minsa. El 2010, la facturació dels títols venuts en aquest format abastà els 70,50 milions d'euros, un 37,5% més que l'any anterior. Però malgrat l'augment, aquestes dades només suposen el 2,4% de la facturació total del sector. Tot això destaca que durant el 2010 es digitalitzaren 11.748 títols, un 97% més que el 2009, fet que indica que l'oferta en aques format augmenta i podria agafar embranzida.